UNITATE ÎN DIVERSITATE

Nu vom fi cu adevarat o țară europeană ancorată pe calea modernității și a progresului decât atunci când orice locuitor al României, indiferent de rasă, etnie, religie sau orientare sexuală va simti ca drepturile îi sunt cu adevarat respectate și va fi mândru să rămână în țara sa natală și să contribuie la progresul acesteia. România este o țară diversă și bogația de tradiții, obiceiuri, culturi și simboluri trebuie mereu ocrotită. Numai împreună, uniți în diversitate, cunoscându-ne și dând dovadă de respect reciproc putem avansa.

UNITATE

Drepturi egale pentru persoanele LGBTQ

Definitivarea proiectului privind Parteneriatul Civil, promovarea acestuia în rândul populației și supunerea la vot în Parlamentul României.

Angajament politic privind combaterea homofobiei și discriminării pe motiv de orientare sexuală sau identitate de gen.

UNITATE

Minoritățile etnice

Recunoașterea publică a faptului că în România există minorități etnice, cu probleme specifice, și colaborarea cu comunitățile locale în vederea soluționării acestora.

Un proiect de lege care să permită explicit amplasarea steagurilor simbolice ale minorităților naționale alături de drapelul României pe școli și instituții administrative, precum și în alte locuri publice cu ocazia sărbătorilor specifice.

Susținerea finanțării evenimentelor, inițiativelor și programelor culturale, educaționale și sportive minoritare și garantarea că nici un eveniment, inițiativă sau program cultural al minorităților pe plan local nu va fi discriminat pe criterii etnice.

Susținerea de tabere gratuite multiculturale și interetnice, care ar permite copiilor aparținând diverselor minorități naționale să se întâlnească și să învețe mai mult despre cultura fiecăruia.

Organizarea de tabere gratuite de învațare și perfecționare a limbii române de către elevii aparținând minorităților naționale.

Recunoașterea Ținutului Secuiesc ca entitate culturală și istorică, la fel ca Maramureș, Bucovina, Oltenia și alte regiuni istorice ale României.

UNITATE

Combaterea infracțiunilor motivate de ură

Îmbunătățirea mecanismelor de raportare și înregistrare referitoare la infracțiuni motivate de ură.

Campanii de diseminare a informaţiei referitoare la existenţa în legislaţia română a acestui tip de infracţiuni, mai ales în rândul comunităţilor care prezintă un potenţial sociologic mai mare de a deveni victime ale lor.

O formare profesională continuă, cu precădere a forţelor de ordine, în legătură cu identificarea și abordarea acestui tip de infracțiuni.

UNITATE ÎN DIVERSITATE!

DIASPORA CONTEAZĂ!

ȘCOALA PENTRU TOȚI

MOLDOVA VREA AUTOSTRĂZI!

DREPTATE PENTRU VICTIMELE ABUZURILOR

EMAIL

ina.georgescu.usr@gmail.com