Școala Pentru Toți

ȘCOALA

Condiții decente de școlarizare

Proiect de lege privind asigurarea transportului școlar gratuit pentru toți elevii.

Crearea unui sistem combinat de cantine școlare și catering în vederea asigurării unei mese calde pe zi pentru fiecare elev.

Programe de reabilitare, igienizare și salubrizare a școlilor și grădinițelor de stat; dotarea fiecărei unități de învățământ cu grupuri sanitare moderne.

ȘCOALA

Combaterea analfabetismului funcțional

Extinderea programului Școala după școală în toate unitățile de învățamânt din România prin proiect de lege și utilizarea acestui program pentru consolidarea cunoștințelor, învățare remedială, dezvoltarea abilităților sportive și artistice ale elevilor.

Stimulente financiare și susținere pentru profesorii care predau în mediul rural sau în zone dezavantajate economic.

Campanie de conștientizare a importanței educației, în special în zonele unde abandonul școlar este fecvent.

Program național de acordare de vouchere pentru materiale școlare și cărți pentru copiii care provin din familii sărace.

Introducerea în curicula școlară a unor cursuri obligatorii care să contribuie la integrarea copiilor în societate: educație financiară și juridică, educație sexuală, informatică de bază, comunicare și dezbatere.

Eliminarea sistemului de Învățământ Simultan, care presupune elevi de vârste diferite învățând în aceeași clasă, în același timp și cu acelasi profesor, în special în școlile mici, rurale. Acest sistem trebuie desființat deoarece este total ineficient și duce de multe ori la abandon școlar. Este mult mai eficient dacă se asigură o singură școală comunală care are cel puțin 100 de elevi înscriși, unde cursurile se desfășoară într-o clădire reabilitată în condiții decente și care este conectată la orașele învecinate printr-un sistem public de transport.

ȘCOALA PENTRU TOȚI

DIASPORA CONTEAZĂ!

MOLDOVA VREA AUTOSTRĂZI!

UNITATE ÎN DIVERSITATE!

DREPTATE PENTRU VICTIMELE ABUZURILOR

EMAIL

ina.georgescu.usr@gmail.com